Strony

Instagram

Tuesday, 25 April 2017

Spring is it you?

It’s getting warmer and warmer; sun behind the window encourages us to go out and do something. I love the moment when we’re waking up to life. With ubiquitous greens appears also our enthusiasm – every year discovering by us afresh. When you walk along the street people seems to be more empathetic, it’s nothing new when someone smiles to you. It’s very nice! I think that people have a huge power, I mean our power of smile. It’s our secret weapon! It works on everybody – that’s why we love positive people! They magically can make our bad day at least a bit better. Spreading positive energy to my mind is our social mission! Just think how would world change if every of us just smiled! There is only one small problem... only little of us undertake this mission.
However we can easily change it! We’ve got a free will – it depends from us how we want to be and how we are. Nobody’s perfect but it’s worth to try – there’s nothing to lose and to gain everything!

Robi się coraz cieplej, słońce za oknem aż zachęca do wyjścia na dwór. Uwielbiam ten moment, kiedy człowiek po zimie budzi się do życia! Razem z zielenią pojawia się nasz co roku, na nowo odkrywany entuzjazm. Kiedy idziesz ulicą, ludzie wydają się być bardziej empatyczni; nieraz się ktoś do ciebie uśmiechnie. To miłe! Myślę, że ludzie mają niesamowitą moc, a mianowicie – moc uśmiechu. To taka nasza zabójcza broń! Zadziała na każdego – dlatego kochamy pozytywnych ludzi! Potrafią sprawić, że nawet niezbyt udany dzień, nie jest taki najgorszy. Uważam, że zarażanie pozytywną energią jest naszą społeczną misją! Pomyślcie jak zmieniłby się świat, gdyby każdy z nas się uśmiechnął. Jest tylko jeden maleńki problemik… niewielu z nas podejmuje się tej misji.
Możemy jednak temu zaradzić! Mamy wolną wolę – to od nas zależy jacy chcemy być i jacy jesteśmy! Nikt nie jest idealny, ale warto próbować! – nie mamy nic do stracenia, a do zyskania wszystko!

SPRING SMILING GUIDE
WIOSENNY PORADNIK UŚMIECHU
WORM-UP
ROZGRZEWKA:
1.  Stand in front of the mirror and smile to yourself! (maby take a selfie, but it must shows all of your teeth! Like at the dentist ;) )  
Stań przed lustrem i uśmiechnij się do siebie!  (albo strzel sobie selfiaka, takiego żeby było widać wszystkie zębiska!)

2.   Turn on the music! It makes us more brave; we’ve got better humour and mindset (it depends on what you listen to ;)  )
Włącz muzykę! Muzyka sprawia, że jesteśmy bardziej odważni! Mamy też lepszy humor i nastawienie (zależy czego słuchacie ;) )

3.    Do some jumping jacks, squads, stretching – whatever you dreamed! Our body during activity produces endorphins – happiness hormones ( I wish You a lot of them ). Mostly I can recommend you yoga but every activity matters here ;)
Zrób kilka pajacyków, podskoków, skłonów  - wszystko, co tylko przyjdzie Ci do głowy. Nasz organizm podczas ruchu wyzwala endorfiny – hormon  szczęścia (życzę Wam ich jak najwięcej). Szczególnie polecam jogę, ale każdy ruch się tutaj liczy ;)


TRAINING :
Smile to first meeting person! Just try – it doesn’t cost anything but makes you really happy!

TRENING:
Uśmiechnij się do pierwszej spotkanej osoby! Spróbuj - to nic nie kosztuje, a jak poprawia humor!


photos by my niece 


I think it’s a good idea to do this “worm-up” everyday. We should smile as much as it's posible! Everyone can have a bad day but it would be helpful to make it any better !

I’m wondering how was your training? ;)

Myślę, że dobrze jest wykonywać taką „rozgrzewkę” codziennie. Powinniśmy uśmiechać się jak najwięcej! Każdy z nas może mieć gorszy dzień lecz warto sprawić by był choć odrobinę lepszy!

Jestem ciekawa jak poszedł Wam trening? Z chęcią się dowiem ;)


No comments:

Post a Comment